Usługi ubezpieczenia „EKO DOLINA” Sp. z o. o. w Łężycach

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługi ubezpieczenia „EKO DOLINA” Sp. z o.o.

UWAGA:

Z powodu awarii faksu, ktorego numer zostałw skazany w SIWZ, Zamawiający wskazuje inny numer faksu, tj. 58 676 90 98 wew. 15 na który należy przesyłać korespondencję do czasu usunięcia awarii.

Ogłoszenie o zamówieniu - liczba pobrań: 1452

UWAGA!!!Zmiana ogłoszenia, zmiana terminu otwarcia ofert - liczba pobrań: 1372

SIWZ - liczba pobrań: 1592

załączniki edytowalne od I do VI - liczba pobrań: 1548

zał. nr VII do SIWZ - liczba pobrań: 1448

zał nr VIII do SIWZ - liczba pobrań: 1424

zał nr 1 do SIWZ - liczba pobrań: 1512

zał nr 2 do SIWZ - liczba pobrań: 1502

zał nr 3 do SIWZ - liczba pobrań: 1963

zał nr 4 do SIWZ - liczba pobrań: 1595

zał nr 5 do SIWZ - liczba pobrań: 1468

zał nr 6a do SIWZ - liczba pobrań: 1821

zał nr 6b do SIWZ - liczba pobrań: 1443

zał nr 7 do SIWZ - liczba pobrań: 2618

zał nr 8 do SIWZ - liczba pobrań: 1466

zał nr 9 do SIWZ - liczba pobrań: 2088

zał nr 10 do SIWZ - liczba pobrań: 1421

zał nr 11 do SIWZ - liczba pobrań: 1465

Pytania i odpowiedzi 1, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu otwarcia ofert - liczba pobrań: 1351

zał. nr 1 do pytania nr 9 - liczba pobrań: 1437

zal. nr 2 do pytania nr 9 - liczba pobrań: 1438

zal. nr 3 do pytania nr 9 - liczba pobrań: 1397

zal. nr 4 do pytania nr 9 - liczba pobrań: 1412

zal. nr 5 do pytania nr 9 - liczba pobrań: 1417

zal. do pytania nr 14 - liczba pobrań: 1408

zal. nr 1 do pytania nr 28 - liczba pobrań: 2168

zal. nr 2 do pytania nr 28 - liczba pobrań: 1668

zal. nr 1 do pytania nr 29 - liczba pobrań: 1412

zal. nr 2 do pytania nr 29 - liczba pobrań: 1344

zal. nr 3 do pytania nr 29 - liczba pobrań: 1350

zal. nr 4 do pytania nr 29 - liczba pobrań: 1351

zal. do pytania nr 30 - liczba pobrań: 2705

zal. do pytania nr 38 - liczba pobrań: 2278

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - liczba pobrań: 1450