Usługi ubezpieczenia „EKO DOLINA” Sp. z o. o. w Łężycach

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługi ubezpieczenia „EKO DOLINA” Sp. z o.o.

UWAGA:

Z powodu awarii faksu, ktorego numer zostałw skazany w SIWZ, Zamawiający wskazuje inny numer faksu, tj. 58 676 90 98 wew. 15 na który należy przesyłać korespondencję do czasu usunięcia awarii.

Ogłoszenie o zamówieniu - liczba pobrań: 1227

UWAGA!!!Zmiana ogłoszenia, zmiana terminu otwarcia ofert - liczba pobrań: 1140

SIWZ - liczba pobrań: 1364

załączniki edytowalne od I do VI - liczba pobrań: 1295

zał. nr VII do SIWZ - liczba pobrań: 1213

zał nr VIII do SIWZ - liczba pobrań: 1198

zał nr 1 do SIWZ - liczba pobrań: 1278

zał nr 2 do SIWZ - liczba pobrań: 1279

zał nr 3 do SIWZ - liczba pobrań: 1691

zał nr 4 do SIWZ - liczba pobrań: 1367

zał nr 5 do SIWZ - liczba pobrań: 1230

zał nr 6a do SIWZ - liczba pobrań: 1552

zał nr 6b do SIWZ - liczba pobrań: 1172

zał nr 7 do SIWZ - liczba pobrań: 2104

zał nr 8 do SIWZ - liczba pobrań: 1236

zał nr 9 do SIWZ - liczba pobrań: 1800

zał nr 10 do SIWZ - liczba pobrań: 1212

zał nr 11 do SIWZ - liczba pobrań: 1214

Pytania i odpowiedzi 1, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu otwarcia ofert - liczba pobrań: 1139

zał. nr 1 do pytania nr 9 - liczba pobrań: 1196

zal. nr 2 do pytania nr 9 - liczba pobrań: 1134

zal. nr 3 do pytania nr 9 - liczba pobrań: 1165

zal. nr 4 do pytania nr 9 - liczba pobrań: 1162

zal. nr 5 do pytania nr 9 - liczba pobrań: 1172

zal. do pytania nr 14 - liczba pobrań: 1174

zal. nr 1 do pytania nr 28 - liczba pobrań: 1919

zal. nr 2 do pytania nr 28 - liczba pobrań: 1388

zal. nr 1 do pytania nr 29 - liczba pobrań: 1163

zal. nr 2 do pytania nr 29 - liczba pobrań: 1120

zal. nr 3 do pytania nr 29 - liczba pobrań: 1112

zal. nr 4 do pytania nr 29 - liczba pobrań: 1130

zal. do pytania nr 30 - liczba pobrań: 2406

zal. do pytania nr 38 - liczba pobrań: 1908

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - liczba pobrań: 1218