Ochrona osób i mienia dla zakładu EKO DOLINA Sp. z o. o.

Informacja o wszczęciu postępowania

„EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Ochrona osób i mienia dla zakładu EKO DOLINA Sp. z o. o.