ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWO-PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY DZIAŁAŃ ZAMAWIAJĄCEGO – Prasa

Informacja o wszczęciu postępowania

„EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług reklamowo-promocyjnych na potrzeby działań Zamawiającego – Prasa.