(15) Dostawa szafy głównej sterowania-SG wraz z wymianą i montażem urządzeń AKPiA

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczęła na platformie zakupowej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa szafy głównej sterowania-SG wraz z wymianą i montażem urządzeń AKPiA

link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/500633