(14) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODU RENAULT PREMIUM 320.26S 6x2D

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa części zamiennych do samochodu Renault Premium 320.26S 6x2D.