(06) Dostawa wraz z montażem części i elementów do części przejazdowej oraz do zbiornika instalacji myjącej koła i podwozia samochodów ciężarowych Moby Dick Quick 667C+

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wraz z montażem części i elementów do części przejazdowej oraz do zbiornika instalacji myjącej koła i podwozia samochodów ciężarowych Moby Dick Quick 667C+