(04) 1. Wykonanie remontu średniego zespołu kogeneracyjnego typu KLASIK TBG 700 o mocy 663 kW napędzanego silnikiem Waukesha VGF P48GLD, zasilanym biogazem wysypiskowym po około 80 tys. godzin pracy wraz z przeglądem zerowym PS0; 2. Serwisowanie zespołu kogeneracyjnego przez okres 36 miesięcy; 3. Dostawy materiałów eksploatacyjnych do przeglądów wykonywanych przez pracowników Zamawiającego.

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

  1. Wykonanie remontu średniego zespołu kogeneracyjnego typu KLASIK TBG 700 o mocy 663 kW napędzanego silnikiem Waukesha VGF P48GLD, zasilanym biogazem wysypiskowym po około 80 tys. godzin pracy wraz z przeglądem zerowym PS0;
  2. Serwisowanie zespołu kogeneracyjnego przez okres 36 miesięcy;
  3. Dostawy materiałów eksploatacyjnych do przeglądów wykonywanych przez pracowników Zamawiającego.