Nowe ceny za przyjęcie odpadów, cennik obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy cennik za przyjecie odpadów innych niż niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (odzysk i unieszkodliwianie). Ceny za przyjęcie odpadów niebezpiecznych, elektrycznych i elektronicznych pozostają bez zmian (obowiązuje cennik aktualizowany 01.02.2019)

Poniżej znajduje się plik do pobrania.