W zawiązku z zapytaniami informujemy, że w 2018 roku nie organizujemy dnia otwartego naszego zakładu.

Impreza ta będzie organizowana co dwa lata a więc zapraszamy w czerwcu 2019 roku.