Strefa mieszkańca

 

Szanowni Państwo, W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Państwa oraz pracowników Spółki, prosimy o załatwianie wszystkich spraw przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce: KONTAKT.

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe cenniki za przyjęcie odpadów do RIPOK EKO DOLINA. Nowe cenniki do pobrania znajdują się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

 

Godziny przyjmowania odpadów innych niż niebezpieczne i zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny do zakładu:

Poniedziałek – piątek w godzinach od 6.00 do 18.00

Sobota w godzinach od 8.00 do 15.00

Niedziela – nieczynne

W celu zapewnienia właściwej jakości świadczonych usług, zwracamy się z prośbą o dostarczanie odpadów najpóźniej 20 min. przed zamknięciem zakładu. Dziękujemy.

Wszelkie informacje dotyczące przyjmowania odpadów można uzyskać pod numerem telefonu:

+ 48 58 672 50 00 wew. 42 i 22

 

Odpady niebezpieczne są przyjmowane:

poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30 do 15.00

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany:

poniedziałek – piątek w godzinach od 6.00 do 14.00

W celu zapewnienia właściwej jakości świadczonych usług, przed dostarczeniem odpadów prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Wszelkie informacje dotyczące przyjmowania odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu EE można uzyskać pod numerem telefonu:

tel:+48 58 672 50 00 wew.36

Uwaga

Informujemy, że od osób fizycznych nie przyjmujemy zmieszanych odpadów komunalnych- kod odpadu 20 03 01

Wszelkie informacje dotyczące zbiórki przeterminowanych leków, zbiórki zużytych baterii, objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych, punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych PZON, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz bezpłatnego odbiór dużych elektroodpadów z domów można uzyskać na stronie KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINY REDY I CHYLONKI”