Widok zakładu EKO DOLINA z lotu ptaka

OTWÓRZ FILM

Wirtualny spacer po zakładzie

multimedialny przewodnik po Eko Dolinie

Otwórz witrualny spacer
Zobacz jaką drogę musi pokonać odpad

Zobacz jaką drogę musi pokonać odpad

Życie odpadu nie zaczyna się i nie kończy w Eko Dolinie. Zagospodarowanie odpadów to wieloetapowy proces – od ich powstania, wyrzucenia, transportu, po odzysk, recykling bądź unieszkodliwienie. W tym procesie uczestniczy wiele osób, firm i instytucji.

Sprawdź drogę odpadu